Hoe transparant is de nieuwe CVRM-richtlijn?

Commentaar
09-09-2019
Dick Bijl

Het verschijnen van de nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Cardiovasculair risicomanagement’ was aanleiding voor veel media-aandacht. De richtlijn is tot stand gekomen met medewerking van beroepsverenigingen van huisartsen, internisten en cardiologen. De richtlijn was reden tot veel kritiek, onder meer van Hartpatiënten Nederland. Wat is er op deze richtlijn aan te merken?

De beroepsverenigingen en de minister van VWS hebben zich verweerd tegen de kritiek op de richtlijn ‘Cardiovasculair risicomanagement’ (CVRM), maar geven geen inhoudelijke verantwoording. De reacties wekken vooral de indruk dat er transparant is gehandeld. Aangegeven wordt dat de patiënt zelf beslist over de zorg die hij of zij wil ontvangen en dus ook over de medicatie.

In de CVRM-richtlijn is de streefwaarde voor de LDL-cholesterolconcentratie verlaagd van 2,5 mmol/l naar 1,8 mmol/l.1 Ofschoon de richtlijnmakers aangeven dat er geen wetenschappelijke onderbouwing voor deze verdergaande verlaging van de streefwaarde is, wordt dit toch het nieuwe beleid. Er is betoogd dat de wetenschappelijke onderbouwing van de cholesterolstreefwaarden rammelt.2 Het kernpunt van die kritiek was dat de richtlijn is gebaseerd op een onvolledig overzicht van de literatuur over de intensieve lipidenverlagende medicatie. Het ‘number needed to treat’ (NNT) zou daardoor ten minste 2 maal zo hoog zijn als in de richtlijn wordt weergegeven en ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing