Gezondheid is geen getal

Opinie
Pieter C. Barnhoorn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4254
Abstract

In 2006 verving het NHG de NHG-standaard ‘Cholesterol’ door de standaard ‘Cardiovasculair risicomanagement’. Met de discussies rond de tweede herziening van deze laatste NHG-standaard lijken we weer terug bij af te zijn. Besprekingen aan de koffietafel, in de media en in de spreekkamer reduceerden de 161 pagina’s van de standaard namelijk tot één getal: 1,8. Maar gezondheid is geen getal.

Bij patiënten onder de 70 jaar met hart- en vaatziekte moet het LDL-cholesterol naar beneden de 1,8 mmol/l, zo staat in de multidisciplinaire richtlijn ‘Cardiovasculair risicomanagement’ (CVRM) die tevens als NHG-standaard is uitgebracht.1 Nog lager dan 1,8 ‘mag’ ook, als de patiënt gemotiveerd is en de behandeling goed verdraagt. Een getal om het Spaans benauwd van te krijgen. Het is wachten tot zorgverzekeraars en ambtenaren die varen op uitkomstindicatoren deze richtlijn weer tot wet verklaren en van ‘mogen’ ‘moeten’ maken.

Ontstnappingsroute

En wel hierom. De patiënt moet gemotiveerd zijn en moet de medicamenteuze therapie goed verdragen. Dat zijn nou juist twee zaken waar het nogal eens aan schort. Mensen motiveren om pillen te slikken waarbij de kans op lasten zoveel groter is dan op lusten, dat is sisyfusarbeid. En hoeveel pillen moeten er geslikt worden om een klinisch relevant resultaat te bereiken?

De richtlijnmakers definiëren een absolute risicoreductie van…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Public Health en Eerstelijns Geneeskunde, Leiden: drs. P.C. Barnhoorn, huisarts-seksuoloog.

Contact P.C. Barnhoorn (p.c.barnhoorn@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Pieter C. Barnhoorn ICMJE-formulier
Hoe transparant is de nieuwe CVRM-richtlijn?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties