Wie heeft baat bij deze nieuwe cholesterolverlagers?

PCSK9-remmers

Anouk J.W. Gulpen
Roy J.M. Claessen
Floris H.M. Vanmolkot
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4325
Abstract

Samenvatting

  • PCSK9-remmers zijn monoklonale antilichamen gericht tegen het eiwit PCSK9. Deze middelen (alirocumab en evolocumab) vormen een nieuwe generatie cholesterolverlagende middelen voor patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten.
  • Ze verlagen de LDL-cholesterolconcentratie met ongeveer 50% ten opzichte van placebo en daarbij verlagen ze de kans op een myocardinfarct, beroerte en cardiovasculaire sterfte bij hoog-risicopatiënten.
  • In verband met de hoge kosten en de kosteneffectiviteit zijn er in Nederland strikte voorwaarden waaronder deze middelen vergoed worden.
  • PCSK9-remmers kunnen toegepast worden bij hoog-risicopatiënten bij wie de streefwaarde voor LDL-cholesterol niet gehaald wordt, ondanks maximale medicamenteuze therapie met statines en ezetimib.
  • Dit artikel geeft een overzicht van het gebruik in Nederland, de werkzaamheid en de veiligheid van PCSK9-remmers.
Auteursinformatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+), afd. Interne Geneeskunde, Maastricht: drs. A.J.W. Gulpen, internist-vasculair geneeskundige in opleiding (thans: internist, Elkerliek Ziekenhuis, Helmond); drs. R.J.M. Claessen, internist-vasculair geneeskundige in opleiding (thans: internist-vasculair geneeskundige, Radboudumc, Nijmegen); dr. F.H.M. Vanmolkot, internist-klinisch farmacoloog en vasculair geneeskundige.

Contact A.J.W. Gulpen (anouk.gulpen@mumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Anouk J.W. Gulpen ICMJE-formulier
Roy J.M. Claessen ICMJE-formulier
Floris H.M. Vanmolkot ICMJE-formulier
PSCK9-remmers en mortaliteit na recent acuut coronair syndroom
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Helder artikel. Ik mis in de afweging om een patiënt pcsk9 remmers voor te schrijven het item leefstijl. In mijn praktijk is tenminste één patiënt die voldoet aan de criteria voor behandeling en repaglinide slikt maar tevens  >10 sigaretten per dag rookt. Ik heb er moeite mee dat dat niet vooraf wordt meegenomen in de evaluatie wel/niet behandelen. Gezien de kosten van de behandeling is het een zeer gerechtvaardigde voorwaarde eerst te stoppen met roken alvorens te behandelen. En ja, ik realiseer mij dat controle op daadwerkelijk stoppen lastig is maar nu is er geen rem. Het wordt tijd dat we een grens trekken en leefstijl verandering als dwingende eis opleggen. 

Ferd Weijenborg, huisarts, Leiden