PCSK9-remmers

Wie heeft baat bij deze nieuwe cholesterolverlagers?
Stand van zaken
23-01-2020
Anouk J.W. Gulpen, Roy J.M. Claessen en Floris H.M. Vanmolkot

Samenvatting

  • PCSK9-remmers zijn monoklonale antilichamen gericht tegen het eiwit PCSK9. Deze middelen (alirocumab en evolocumab) vormen een nieuwe generatie cholesterolverlagende middelen voor patiënten met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten.
  • Ze verlagen de LDL-cholesterolconcentratie met ongeveer 50% ten opzichte van placebo en daarbij verlagen ze de kans op een myocardinfarct, beroerte en cardiovasculaire sterfte bij hoog-risicopatiënten.
  • In verband met de hoge kosten en de kosteneffectiviteit zijn er in Nederland strikte voorwaarden waaronder deze middelen vergoed worden.
  • PCSK9-remmers kunnen toegepast worden bij hoog-risicopatiënten bij wie de streefwaarde voor LDL-cholesterol niet gehaald wordt, ondanks maximale medicamenteuze therapie met statines en ezetimib.
  • Dit artikel geeft een overzicht van het gebruik in Nederland, de werkzaamheid en de veiligheid van PCSK9-remmers.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing