PSCK9-remmers en mortaliteit na recent acuut coronair syndroom

Onderzoek
Gabor E. Linthorst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4355

Waarom dit onderzoek?

Antistoffen tegen proproteïne-convertase subtilisine-kexine type 9, zogenoemde PCSK9-remmers, verlagen de plasma-LDL-waarde bij mensen die al dan niet met een statine worden behandeld. Het effect van de behandeling met deze nieuwe klasse medicatie op de mortaliteit is niet goed bekend. Eerdere studies toonden aan dat cardiovasculaire gebeurtenissen afnamen…

Auteursinformatie

Contact G.E. Linthorst (g.e.linthorst@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Gabor E. Linthorst ICMJE-formulier
Wie mag een PCSK9-remmer?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Ook interessant

Reacties