Inclisiran gelijkwaardig aan PCSK9-remmers

Hatice Polat
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5093

Inclisiran is sinds eind 2020 in Nederland geregistreerd voor de behandeling van volwassenen met primaire hypercholesterolemie of gemengde dyslipidemie. Na toediening verlaagt inclisiran gedurende 6 maanden het LDL-cholesterolgehalte. Zorginstituut Nederland oordeelt dat inclisiran een gelijke waarde heeft als de PCSK9-remmers alirocumab en evolocumab. Inclisiran is even effectief als de PCSK9-remmers…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties