Richtlijn 'Cardiovasculair risicomanagement'

Klinische praktijk
J.S. Burgers
M.L. Simoons
A.W. Hoes
C.D.A. Stehouwer
W.A.B. Stalman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1068-74
Abstract

Samenvatting

- De richtlijn ‘Cardiovasculair risicomanagement’ streeft naar een integrale aanpak van alle beïnvloedbare risicofactoren voor hart- en vaatziekten (HVZ) veroorzaakt door atherotrombotische processen.

- Bij patiënten met HVZ, diabetes mellitus type 2 (DM2), verhoogde bloeddruk of serumcholesterolconcentratie en bij rokende mannen van 50 jaar of ouder en rokende vrouwen van 55 jaar of ouder wordt een compleet cardiovasculair risicoprofiel opgesteld.

- Aan alle patiënten met een verhoogd risico van HVZ worden leefstijladviezen gegeven.

- Bij patiënten met HVZ wordt het gebruik van acetylsalicylzuur en meestal, afhankelijk van de aandoening, een bètablokker of een angiotensineconverterend-enzym(ACE)-remmer aanbevolen. Tevens wordt het gebruik van een statine aanbevolen indien de LDL-cholesterolconcentratie ≥ 2,5 mmol/l bedraagt.

- Bij patiënten met DM2 wordt het gebruik van een statine bij een LDL-cholesterolconcentratie ≥ 2,5 mmol/l en een bloeddrukverlagend middel bij een systolische bloeddruk ≥ 140 mmHg aanbevolen, naast glucoseverlagende middelen.

- Bij patiënten zonder HVZ en DM2 wordt de indicatie voor medicamenteuze behandeling bepaald aan de hand van het geschatte 10-jaarssterfterisico van HVZ, waarbij een risicodrempel van 10 wordt voorgesteld.

- Het behandel- en het controleschema worden individueel opgesteld, afhankelijk van het risicoprofiel, de morbiditeit en de comorbiditeit en de persoonlijke voorkeuren van de patiënt.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1068-74

Auteursinformatie

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, Postbus 20.064, 3502 LB Utrecht.

Hr.dr.J.S.Burgers, huisarts.

Erasmus MC, afd. Cardiologie, Rotterdam.

Hr.prof.dr.M.L.Simoons, cardioloog.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

Hr.prof.dr.A.W.Hoes, klinisch epidemioloog.

Academisch Ziekenhuis Maastricht, afd. Interne Geneeskunde, Maastricht.

Hr.prof.dr.C.D.A.Stehouwer, internist.

VU Medisch Centrum, afd. Huisartsgeneeskunde, Amsterdam.

Hr.prof.dr.W.A.B.Stalman, huisarts.

Contact hr.dr.J.S.Burgers (j.burgers@cbo.nl)

Verantwoording

Namens de Werkgroep Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement, waarvan de leden aan het einde van dit artikel worden vermeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties