Samenvatting van de multidisciplinaire richtlijn ‘Cardiovasculair risicomanagement’ (herziening 2011)

Klinische praktijk
Tjerk Wiersma
Yvo M. Smulders
Coen D.A. Stehouwer
Karin T.S. Konings
Joke Lanphen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5104
Abstract

Samenvatting

  • Onlangs verscheen de eerste revisie van de multidisciplinaire richtlijn ‘Cardiovasculair risicomanagement’. De volgende elementen zijn de belangrijkste.

  • De besluitvorming over het al dan niet behandelen van mensen die nog niet bekend zijn wegens hart- en vaatziekten berust op een nieuwe risicotabel waarin morbiditeitsgegevens uit Nederlands onderzoek zijn meegenomen.

  • De rol van additionele risicofactoren die geen onderdeel uitmaken van de risicofunctie, zoals geringe lichamelijke activiteit en hoge BMI, bij deze besluitvorming is preciezer beschreven.

  • Er is een methode ontwikkeld om het risico van patiënten met diabetes mellitus of reumatoïde artritis te schatten.

  • Er zijn adviezen geformuleerd voor bloeddrukmeting thuis en ambulante bloeddrukmeting.

  • De adviezen voor de keus van antihypertensiva zijn herzien.

  • Adviezen voor de omgang met therapieresistente hypertensie worden gegeven.

  • Adviezen voor de keus van cholesterolsyntheseremmers, gebaseerd op actuele kosteneffectiviteitsberekeningen, worden gegeven.

Auteursinformatie

‘namens de werkgroep ‘Richtlijn cardiovasculair risiciomanagement’

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Utrecht.

Dr. Tj. Wiersma, huisarts en filosoof.

VUmc, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

Prof.dr. Y.M. Smulders, internist.

MUMC, afd. Interne Geneeskunde, Maastricht.

Prof.dr. C.D.A. Stehouwer, internist.

Maastricht.

Dr. K.T.S. Konings, huisarts.

Blaricum.

Drs. J. Lanphen, huisarts.

Contact dr. Tj. Wiersma (T.Wiersma@nhg.org)

Verantwoording

De werkgroep ‘Richtlijn cardiovasculair risicomanagement’ bestond, naast de auteurs, uit de volgende leden: J.D. Banga, J.L. van Dijk, I. van Dis, L. Giepmans, A.N. Goudswaard, D.E. Grobbee, A.W. Hoes, O.H. Klungel, R.A. Kraaijenhagen, D. Kromhout, H. van Laarhoven, M.W.F. van Leen, C. Lelieveld, F.U.S. Mattace Raso, M.T. Nurmohamed, A. Oostindjer, R.J.G. Peters, A. van Rijssen, A.E. de Vries, E.P. Walma.
Belangenconflict: prof.dr. Y.M. Smulders ontving financiële vergoeding voor het maken van educatieve presentaties. Het instituut waar hij werkzaam is ontving diverse onderzoeksbeurzen. Dr. K.T.S. Konings ontving financiële vergoeding van Maastricht University en de SBOH voor consultancy, van Stichting Regionale Huisartsenzorg Maastricht Heuvelland (RHZ) voor het geven van een lezing en van Maastricht University, SBOH, RHZ, Health Investment en Zorggroep Almere voor het maken van educatieve presentaties. Prof.dr. C.D.A. Stehouwer heeft in 2005-2012 wetenschappelijk onderzoek verricht met financiële ondersteuning van Astra-Zeneca, GSK, MSD en Pfizer. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 28 juni 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Tjerk Wiersma ICMJE-formulier
Yvo M. Smulders ICMJE-formulier
Coen D.A. Stehouwer ICMJE-formulier
Karin T.S. Konings ICMJE-formulier
Joke Lanphen ICMJE-formulier
Richtlijn ‘Cardiovasculair risicomanagement’ bij ouderen ongenuanceerd
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties