Richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van familiaire hypercholesterolemie' van het College voor zorgverzekeringen

Klinische praktijk
E.P. Walma
F.L.J. Visseren
J.W. Jukema
J.J.P. Kastelein
A.W. Hoes
A.F.H. Stalenhoef
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:18-5
Abstract

Samenvatting

- Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport subsidieert tot 2010 een landelijk programma om de ongeveer 40.000 patiënten met familiaire hypercholesterolemie (FH) in Nederland te identificeren.

- Het College voor zorgverzekeringen coördineert en bewaakt de kwaliteit van dit programma en de Stichting Opsporing Erfelijke Hypercholesterolemie doet de systematische opsporing binnen families.

- Het aanmelden voor DNA-diagnostiek van de eerste voor FH verdachte patiënt uit een familie blijft een taak voor huisartsen, internisten en andere clinici. Van hen wordt ook verwacht dat zij de behandeling op zich nemen.

- De diagnosescorelijst van het netwerk van Nederlandse lipidenpoliklinieken is recent gevalideerd en wordt aanbevolen als ingang voor DNA-diagnostiek.

- Na de DNA-diagnose bepaalt vooral de LDL-cholesterolwaarde de indicatie voor medicamenteuze therapie; boven de 2,5 mmol/l wordt medicamenteuze behandeling geadviseerd.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:18-23

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Huisartsgeneeskunde, Rotterdam.

Hr.dr.E.P.Walma, huisarts.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht.

Afd. Vasculaire Geneeskunde: hr.dr.F.L.J.Visseren, internist-vasculair geneeskundige.

Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde: hr.prof.dr.A.W.Hoes, klinisch epidemioloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Hartziekten, Leiden.

Hr.dr.J.W.Jukema, cardioloog.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Vasculaire Geneeskunde, Amsterdam.

Hr.prof.dr.J.J.P.Kastelein, internist-vasculair geneeskundige.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Nijmegen.

Hr.prof.dr.A.F.H.Stalenhoef, internist-vasculair geneeskundige.

Contact hr.dr.E.P.Walma, Robert Kochlaan 1, 2871 LH Schoonhoven (e.walma@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Mede namens de Deskundigencommissie Opsporing Erfelijke Hypercholesterolemie van het College voor zorgverzekeringen, waarvan de leden aan het einde van dit artikel worden vermeld.

Ook interessant

Reacties