Actieve opsporing van patiënten met familiaire hypercholesterolemie en verzekerbaarheid voor levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Perspectief
S.J.M. Homsma
P.J. Lansberg
J.J.P. Kastelein
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:493-6
Abstract

Samenvatting

- Sedert 1994 worden in Nederland personen met familiaire hypercholesterolemie (FH) actief opgespoord met DNA-onderzoek. Recent is door de Stichting Opsporing Erfelijke Hypercholesterolemie met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een grootschalig screeningsprogramma gestart teneinde alle 40.000 personen op te sporen.

- Genetische screening heeft sociale implicaties en roept vragen op over verzekerbaarheid.

- De Wet Medische Keuringen (WMK) bepaalt dat verzekeraars onder andere geen vragen mogen stellen naar ernstige erfelijke onbehandelbare aandoeningen onder een verzekerd bedrag: voor levensverzekeringen < € 150.000 en voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen < € 30.000 in het eerste jaar en < € 20.000 in het tweede jaar en volgende jaren.

- De Gezondheidsraad heeft vastgesteld dat verzekeraars in geval van FH wel informatie kunnen opvragen om een nauwkeurige risicoclassificatie te kunnen toepassen, dit valt binnen de door de WMK opgelegde voorwaarden. FH is gedefinieerd als een ziekte die ernstig, maar naar de huidige inzichten goed behandelbaar is met tijdig en adequaat ingestelde therapie.

- Met een bereikte streefwaarde van LDL-cholesterol < 4 mmol/l en afwezigheid van additionele risicofactoren zoals roken en een verhoogde queteletindex kan een verzekering onder normale voorwaarden geaccepteerd worden; niet het genotype, maar het fenotype en klinische factoren bepalen het risico.

Auteursinformatie

Nationale-Nederlanden N.V., Weena 505, 3013 AL Rotterdam.

Mw.S.J.M.Homsma, internist/geneeskundig adviseur.

Stichting Opsporing Erfelijke Hypercholesterolemie, Amsterdam.

Hr.dr.P.J.Lansberg, arts/directeur.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Vasculaire Geneeskunde, Amsterdam.

Hr.prof.dr.J.J.P.Kastelein, internist.

Contact mw.S.J.M.Homsma

Ook interessant

Reacties