Opsporing van patiënten met familiaire hypercholesterolemie in Nederland

Onderzoek
M.A.W. Umans-Eckenhausen
J.C. Defesche
R.L.J.M. Scheerder
F. Cliné
J.J.P. Kastelein
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1157-61
Abstract

Samenvatting

Doel

Inventarisatie van de mogelijkheid om familieleden van patiënten met familiaire hypercholesterolemie (FH) op te sporen met stamboomonderzoek en DNA-diagnostiek.

Opzet

Descriptief.

Methode

Van patiënten met de klinische diagnose ‘FH’ werd via één van de lipidepoliklinieken in het land DNA-onderzoek van het bloed verricht ter karakterisering van het gendefect. Indien een mutatie werd vastgesteld bij deze indexpatiënt, werd deze telefonisch door een medewerker van de Stichting Opsporing Erfelijke Hypercholesterolemie (StOEH) verzocht om DNA-onderzoek te laten doen bij (vooral eerstegraads)familieleden. De gegevens werden opgeslagen in een databestand. De analyse betreft de patiënten die werden benaderd in 1994-1997, alsmede de personen bij wie in 1993-1995 ook de serumconcentratie van ‘low-density’-lipoproteïne(LDL)-cholesterol werd bepaald.

Resultaten

Er werden 3013 personen benaderd en onderzocht: 146 indexpatiënten en 2867 familieleden. Bij 1067 familieleden werd de DNA-diagnose ‘FH’ gesteld (37,2). Het betrof 585 (54,8) vrouwen en 482 (45,2) mannen. Van hen was 21,2 < 20 jaar, 37,0 20-39 jaar, 26,6 40-59 jaar en 15,2 ≥ 60 jaar; 44,1 rapporteerde bekend te zijn wegens een verhoogde cholesterolconcentratie, 29,4 werd behandeld met cholesterolverlagende medicatie en 6,1 leed aan een hart- en vaatziekte. Van de 990 op de serumconcentratie LDL-cholesterol onderzochte personen waren 325 (32,8) drager van een mutatie in het LDL-receptorgen. Van hen had 21,2 een LDL-cholesterolconcentratie < P95. In de niet-dragergroep had 14,6 een LDL-cholesterolconcentratie > P95.

Conclusie

Opsporing van FH-patiënten is in de praktijk mogelijk en leidt tot het vinden van nog onbehandelde patiënten.

Auteursinformatie

Stichting Opsporing Erfelijke Hypercholesterolemie (StOEH), Paasheuvelweg 15, 1105 BE Amsterdam.

Mw.M.A.W.Umans-Eckenhausen, kinderarts, MBA; drs.R.L.J.M. Scheerder, voorzitter bestuur StOEH.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Vasculaire Geneeskunde, Amsterdam.

Dr.ir.J.C.Defesche, moleculair bioloog; dr.J.J.P.Kastelein, internist.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, afd. GZB/GZ, Den Haag.

Drs.F.Cliné, beleidsmedewerker.

Contact mw.M.A.W.Umans-Eckenhausen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties