Genetische screening op familiaire hypercholesterolemie in 1992-1997: vooral jongere patiënten onder de aandacht van de huisarts gebracht

Onderzoek
A.H.A. ten Asbroek
S. van Lunsen
P.J. Marang-van de Mheen
L.J. Gunning-Schepers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:125-9
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van het deel van de opgespoorde patiënten met familiaire hypercholesterolemie (FH) dat bij de huisarts bekend was wegens hypercholesterolemie voordat screening met stamboomonderzoek en DNA-analyse werd verricht door de Stichting Opsporing Erfelijke Hypercholesterolemie (StOEH).

Opzet

Retrospectief.

Methode

Van de patiënten met heterozygote FH die door middel van familieonderzoek waren opgespoord door de StOEH in 1992-1997 en van wie de huisarts was gevestigd in Amsterdam, Haarlem of Alkmaar, werden huisartsenstatussen onderzocht op met cholesterol en FH samenhangende gegevens van vóór de screening.

Resultaten

Van de 121 geselecteerden stemden 80 in met het onderzoek; 1 huisarts weigerde medewerking. De respondenten en non-respondenten verschilden niet qua leeftijd of geslacht of qua vestigingsplaats van hun huisarts. In 48 van de 79 statussen (61) was vermeld dat ooit een cholesterolmeting was verricht. Er waren 39 patiënten (49) bekend wegens hypercholesterolemie; 29 werden hiervoor medicamenteus behandeld (37). De gemiddelde leeftijd van de opgespoorde FH-patiënten bij wie niet eerder een cholesterolconcentratie was gemeten bedroeg op het moment van screening 25,1 jaar (SD: 17,0); zij waren gemiddeld 22 jaar jonger dan de overige FH-patiënten (gemiddelde leeftijd: 47,1 jaar (SD: 18,4); p < 0,0001).

Conclusie

Genetische screening op basis van familieonderzoek brengt met name de jongere FH-patiënten onder de aandacht van de huisarts.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Sociale Geneeskunde, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Drs.A.H.A.ten Asbroek, mw.dr.P.J.Marang-van de Mheen en mw.prof.dr. L.J.Gunning-Schepers, epidemiologen; S.van Lunsen, co-assistent.

Contact drs.A.H.A.ten Asbroek

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties