Denk aan een afsluiting van de ramus circumflexus

Hartinfarct zonder ecg-afwijkingen

Klinische praktijk
Saman Rasoul
Vincent Roolvink
Jan Paul Ottervanger
Arnoud van ‘t Hof
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4158
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Bij patiënten met een hartinfarct door occlusie van de ramus circumflexus van de linker coronairarterie wordt in de helft van de gevallen op het standaard-ecg geen ST-elevatie gezien, ondanks een volledig afgesloten ramus circumflexus.

Casus

Een 55-jarige man en een 52-jarige man werden opgenomen in ons ziekenhuis wegens pijn op de borst en verdenking op een myocardinfarct. Bij beide patiënten toonde het standaard-ecg geen tekenen van ischemie. Ondanks medicamenteuze behandeling met acetylsalicylzuur, heparine, clopidogrel en nitroglycerine hielden zij pijn. Echocardiografie en een posterior-ecg toonden tekenen van ischemie in de achterwand. Coronairangiografie liet zien dat de ramus circumflexus bij beide patiënten volledig afgesloten was. Zij werden succesvol behandeld met een percutane coronaire interventie.

Conclusie

Bij ongeveer 50% van de patiënten met een hartinfarct door een afgesloten ramus circumflexus ziet men geen tot weinig ST-elevatie op het standaard-12 kanaals-ecg. Deze casussen laten zien dat echocardiografie en posterieure ecg-afleidingen behulpzaam kunnen zijn bij het opsporen van een achterwandinfarct.

Auteursinformatie

Isala Klinieken locatie Weezenlanden, afd. Cardiologie, Zwolle.

Dr. S. Rasoul, aios cardiologie; drs. V. Roolvink, dr. J.P. Ottervanger en dr. A. van ‘t Hof, cardiologen.

Contact dr. S. Rasoul (s.rasoul@isala.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 2 februari 2012

Ook interessant

Reacties