Dissectie van de kransslagader bij jongvolwassenen

Klinische praktijk
Saman Rasoul
Jan Paul Ottervanger
Angela H. E. M. Maas
Jan C. A. Hoorntje
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2140
Abstract

Dames en Heren,

In ziekenhuizen die beschikken over faciliteiten voor het verrichten van primaire percutane coronaire interventie (PCI), worden af en toe jonge patiënten gepresenteerd met een acuut myocardinfarct, met weinig tot geen risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Achteraf blijken deze patiënten vaak een spontane dissectie van een of meer coronairarteriën (SDCA) te hebben. SDCA is een zeldzame aandoening, welke zich kan manifesteren als instabiele angina pectoris, myocardinfarct met of zonder ST-elevatie op het ecg, of plotse hartdood. SDCA is tijdens de acute fase klinisch niet te onderscheiden van een myocardinfarct als gevolg van vaatafsluiting door een geruptureerde plaque. De diagnose wordt meestal op het coronair-angiogram gesteld.

De aandoening komt ongeveer 3 keer zo vaak bij vrouwen als bij mannen voor. SDCA leidt tot separatie van de verschillende wanddelen (intima, media en adventitia) van de coronairarteriën waardoor een vals lumen tussen intima en media, of tussen media en adventitia kan…

Auteursinformatie

Isala Klinieken, Zwolle, afd. Cardiologie.

Dr. S. Rasoul, arts-assistent in opleiding tot cardioloog; dr. J. P. Ottervanger, cardioloog; dr. A.H.E.M. Maas, cardioloog; dr. J.C.A. Hoorntje, cardioloog.

Contact dr. J. P. Ottervanger (v.r.c.derks@isala.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 4 juli 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties