Acute ST-segmentelevatie ook mogelijk bij niet-coronaire afwijkingen

Klinische praktijk
G.A.J. Jessurun
H.J. Siebelink
F. Zijlstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:937-42
Abstract

Dames en Heren,

Indien op het elektrocardiogram (ecg) ST-segmentelevatie passend bij een acuut myocardinfarct (STEMI) te zien is, is dit een alarmerend klinisch gegeven dat tot snel handelen moet leiden. De eerste keus voor behandeling van een STEMI is reperfusietherapie, bij voorkeur mechanische revascularisatie door middel van een primaire percutane coronaire interventie (PCI).1-3 Het coronairangiogram (CAG) laat echter bij ongeveer 3 van de patiënten met een acuut myocardinfarct (MI) angiografisch normale coronairarteriën zien.4 Waarschijnlijk is dit aantal hoger als wij ook patiënten met angiografisch niet-relevante afwijkingen meerekenen. Moeten wij nu ons best doen om, onder tijdsdruk, bij deze 3 de werkelijke aandoening, in plaats van het vermeende myocardinfarct, te achterhalen voordat wij de patiënt invasief coronair onderzoek laten ondergaan? Dit zou natuurlijk ideaal zijn, maar het is een illusie aan te nemen dat elke arts dat kan, en vervolgens anderen ervan kan overtuigen dat de klachten en de…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Thoraxcentrum, afd. Cardiologie, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Hr.dr.G.A.J.Jessurun en hr.prof.dr.F.Zijlstra, cardiologen; hr.dr.H.J.Siebelink, assistent-geneeskundige.

Contact hr.prof.dr.F.Zijlstra (f.zijlstra@thorax.umcg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties