Ziektebeelden die het acute hartinfarct imiteren; valkuilen voor de behandeling

Klinische praktijk
P. Elsman
M.A. Alleman
F. Zijlstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1057-60
Abstract

Dames en Heren,

Het acute hartinfarct is één van de meest voorkomende doodsoorzaken. Het acute moment ontstaat meestal door de vorming van een occluderende trombus op een geruptureerde atherosclerotische plaque.1 De behandeling van het acute hartinfarct is behalve op pijnstilling en ritmebewaking vooral gericht op zo snel mogelijk herstel van de doorgankelijkheid van het afgesloten bloedvat en op herstel van de myocardiale perfusie. Hoe eerder de doorgankelijkheid van de afgesloten kransslagader is hersteld, hoe minder schade er is aan het myocard en hoe meer de overlevingskans toeneemt. Het meeste effect bij het herstel van de myocardiale perfusie wordt verkregen binnen 6 uur na het begin van de klachten. Doorgankelijkheid van het afgesloten bloedvat kan worden verkregen door middel van intraveneuze trombolytische therapie of door percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA). Hoewel primaire PTCA de beste strategie is met betrekking tot behoud van linkerkamerfunctie en overleving,23 is met name…

Auteursinformatie

Ziekenhuis De Weezenlanden, afd. Cardiologie, Postbus 10.500, 8000 GM Zwolle.

Afd. Cardiologie: P.Elsman, arts; dr.F.Zijlstra, cardioloog.

Afd. Interne Geneeskunde: dr.M.A.Alleman, internist.

Contact dr.F.Zijlstra

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties