Chirurgische interventies bij het acute myocardinfarct

Klinische praktijk
F. Zijlstra
M.J. de Boer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1933-5

Dames en Heren,

De behandeling van het acute myocardinfarct is in de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. De ziekenhuissterfte die in de jaren vijftig nog 30 bedroeg is sterk afgenomen door de introductie van hartbewakingsafdelingen en van ?-adrenerge blokkers en acetylsalicylzuur in de algemene praktijk.12 Het inzicht dat een volledige afsluiting van één van de kransslagaderen veelal de directe aanleiding is tot het ontstaan van een hartinfarct,3 heeft de stimulans gegeven om methoden toe te passen die zo snel mogelijk de doorbloeding van het betrokken deel van het myocard herstellen. In Nederland worden per jaar ongeveer 10.000 patiënten behandeld met thrombolytica, en enkele honderden patiënten ondergaan een primaire percutane transluminale coronairangioplastiek (PTCA). Aangezien jaarlijks 26.000 Nederlanders met een hartinfarct in een ziekenhuis belanden, lijkt het erop dat reperfusietherapieën nog te weinig worden toegepast. Uit onderzoek is gebleken dat zeker de helft van alle patiënten met een acuut hartinfarct…

Auteursinformatie

Ziekenhuis De Weezenlanden, afd. Cardiologie, Groot Wezenland 20, 8011 JW Zwolle.

Dr.F.Zijlstra en dr.M.J.de Boer, cardiologen.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties