Euglykemische diabetische ketoacidose tijdens de zwangerschap

Klinische praktijk
Hester D. Kamphof
Vivienne De Smet
Nicoline E. Jansen
Dave H.T. Tjan
Rik Heijligenberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5238
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Diabetische ketoacidose (DKA) kan zich in de zwangerschap atypisch voordoen, wat herkenning lastig maakt. Bij een euglykemische DKA laten zorgverleners zich soms ten onrechte geruststellen door bloedglucosewaarden die vrijwel niet afwijkend zijn.

Casus

Een 34-jarige vrouw met diabetes mellitus type 1 meldde zich in de 31e week van de zwangerschap omdat zij minder kindsbewegingen voelde. Ze braakte en had de basale afgifte van insuline door haar insulinepomp verlaagd. De bloedglucosewaarden waren niet sterk afwijkend, maar er was wel sprake van een ernstige ketoacidose, foetale nood en een dreigende vroeggeboorte. De ketoacidose werd op de IC gecorrigeerd met insuline, glucose en bicarbonaat. Een maand later werd een spoedkeizersnede verricht omdat opnieuw foetale nood was opgetreden. Er werd een dochter geboren van 4820 g met een apgarscore van 5/5/8 en een pH van 7,14. Het kind had post partum langdurig behoefte aan intraveneuze glucose.

Conclusie

Snelle herkenning en behandeling van een euglykemische DKA zijn essentieel. Daarvoor is goede voorlichting van patiënten en zorgverleners noodzakelijk.

Auteursinformatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede, afd. Gynaecologie: drs. H.D. Kamphof, anios gynaecologie; drs. N.E. Jansen, gynaecoloog; afd. Intensive Care: drs. V. De Smet, anios intensive care; drs. D.H.T. Tjan, anesthesioloog-intensivist; afd. Interne Geneeskunde: dr. R. Heijligenberg, internist.

Contact H.D. Kamphof (h.d.kamphof@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Hester D. Kamphof ICMJE-formulier
Vivienne De Smet ICMJE-formulier
Nicoline E. Jansen ICMJE-formulier
Dave H.T. Tjan ICMJE-formulier
Rik Heijligenberg ICMJE-formulier
Lage spiermassa en een ketoacidose
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties