Een zeldzame bijwerking van SGLT2-remmers

Euglykemische diabetische ketoacidose

Klinische praktijk
Florentien E.M. in ’t Hout
Marc J.T.M. Mol
Johan R. Meinardi
A.S.M. (Ton) Dofferhoff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2727
Abstract

Natrium-glucose-cotransporter-2(SGLT2)-remmers (dapagliflozine, canagliflozine en empagliflozine) zijn een relatief nieuwe klasse van orale antidiabetica die in de tweede lijn voorgeschreven kunnen worden aan patiënten met diabetes mellitus type 2. SGLT2-remmers blokkeren de tubulaire reabsorptie van glucose, wat leidt tot excretie van glucose door de nier, met als gevolg dat de glucoseconcentratie in het bloed daalt.

Samenvatting

Achtergrond

Natrium-glucose-cotransporter-2(SGLT2)-remmers zijn een relatief nieuwe klasse van orale antidiabetica. Euglykemische diabetische ketoacidose (DKA) is een zeldzame, maar potentieel levensbedreigende bijwerking van deze geneesmiddelen. Deze bijwerking kan uitgelokt worden door een laag aanbod van koolhydraten.

Casus

Wij beschrijven 2 patiënten met diabetes mellitus type 2 die op de SEH kwamen met dyspneu op basis van een deels respiratoir gecompenseerde metabole acidose. De acidose bleek te berusten op een euglykemische DKA bij gebruik van een SGLT2-remmer. Beide patiënten volgden een streng koolhydraatarm dieet.

Conclusie

Patiënten en zorgverleners moeten – zelfs als er sprake is van een niet-afwijkende of een licht verhoogde bloedsuikerwaarde – alert zijn op het bestaan van een DKA bij patiënten die een SGLT2-remmer, aangezien wij verwachten dat deze geneesmiddelen steeds vaker voorgeschreven zullen gaan worden.

Auteursinformatie

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Nijmegen: dr. F.E.M. in ’t Hout, aios interne geneeskunde; dr. M.J.T.M. Mol, dr. J.R. Meinardi en dr. A.S.M. Dofferhoff, internisten.

Contact F.E.M. in ’t Hout (f.inthout@cwz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Florentien E.M. in ’t Hout ICMJE-formulier
Marc J.T.M. Mol ICMJE-formulier
Johan R. Meinardi ICMJE-formulier
A.S.M. (Ton) Dofferhoff ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties