Ketoacidose bij kinderen na late diagnose van diabetes mellitus type 1

Klinische praktijk
Hilde E. van Munster
C. (Kees) Noordam
Paul G. Voorhoeve
A.A.E.M. (Janiëlle) van Alfen-van der Velden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3039
Abstract

Dames en Heren,

Een aanzienlijk deel van de kinderen bij wie zich voor het eerst diabetes mellitus type 1 (DM1) openbaart, heeft ten tijde van de diagnose een diabetische ketoacidose. Ongeveer 0,2% van hen overlijdt hieraan, meestal ten gevolge van hersenoedeem.1 Bij een ander deel van de kinderen is er sprake van morbiditeit, met uiteenlopende oorzaken en gevolgen.1 Ook de invloed van de ketoacidose op het latere psychologische welbevinden is groot.2

Bij kinderen met een ketoacidose op het moment dat DM1 wordt gediagnosticeerd, is de diagnostiek vaker vertraagd verlopen dan bij kinderen die geen ketoacidose ontwikkelen. Deze vertraging kan zowel door ouders als door de arts veroorzaakt worden.3

De incidentie van DM1 bij kinderen in Nederland is tegenwoordig ongeveer 19 per 100.000 per jaar.4 Deze incidentie stijgt sterk, per jaar met gemiddeld 3,9%. Als deze trend zich voortzet, zal de incidentie naar schatting oplopen tot…

Auteursinformatie

UMC St. Radboud, afd. Kindergeneeskunde, Nijmegen en Kinder Diabetes Centrum Nijmegen.

H.E. van Munster, student-onderzoeker; dr. C. Noordam en dr. A.A.E.M. van Alfen-van der Velden, kinderartsen-endocrinologen.

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Nijmegen en Kinder Diabetes Centrum Nijmegen.

Dr. P.G. Voorhoeve, kinderarts-endocrinoloog.

Contact H.E. van Munster (hildevanmunster@student.ru.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 24 mei 2011

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Diabetes mellitus
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties