Tijdige herkenning is van levensbelang

Normoglykemische ketoacidose bij zwangere diabetici

Klinische praktijk
Eline S. van der Valk
Minke Smits
Carolijn M.C. Klomp
M.S. (Simone) Lunshof
Coen van Guldener
Sjoerd W. van Thiel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D551
Abstract

Dames en Heren,

Diabetische ketoacidose is een ernstige complicatie van diabetes mellitus (DM), die ook in de zwangerschap kan voorkomen. Tijdens de zwangerschap verandert het koolhydraatmetabolisme, waardoor zwangere vrouwen met DM gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van diabetische ketoacidose. Ook kunnen symptomen van ketoacidose, zoals braken, ten onrechte worden toegeschreven aan de zwangerschap zelf. Aan de hand van 3 casussen laten we zien dat herkenning van diabetische ketoacidose bij een zwangere niet altijd makkelijk is en soms tot fatale uitkomsten kan leiden.

Patiënt A was een 26-jarige, zwangere vrouw (G2P1M0). Bij een amenorroeduur van 34 1/7 weken kwam zij ’s morgens naar de Spoedeisende Hulp (SEH) vanwege misselijkheid en braken. Ze was bekend met DM type 1 en een uterus bicornis. Ze gebruikte driemaal daags kortwerkende insuline bij de maaltijd en eenmaal daags langwerkende insuline, maar de DM1 was slecht gereguleerd: de HbA1c-waarde was 10 dagen daarvoor 57…

Auteursinformatie

Amphia Ziekenhuis, Breda.

Afd. Interne Geneeskunde: drs. E.S. van der Valk, aios interne geneeskunde; dr. C. van Guldener, internist-vasculair geneeskundige; dr. S.W. van Thiel, internist-endocrinoloog.

Afd. Gynaecologie en zwangeren: dr. M.S. Lunshof, gynaecoloog.

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Tilburg.

Drs. M. Smits, aios interne geneeskunde (thans: Radboudumc, afd. Interne Geneeskunde, Nijmegen); drs. C.M.C. Klomp, internist-endocrinoloog.

Contact drs. E.S. van der Valk (e.vandervalk@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Eline S. van der Valk ICMJE-formulier
Minke Smits ICMJE-formulier
Carolijn M.C. Klomp ICMJE-formulier
M.S. (Simone) Lunshof ICMJE-formulier
Coen van Guldener ICMJE-formulier
Sjoerd W. van Thiel ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties