Endarteriëctomie gunstiger dan stent bij symptomatische carotisstenose
Open

hoger risico op CVA of overlijden na stentplaatsing
Stand van zaken
31-01-2011
Robbert Meerwaldt, Roland J. Beuk, Ad B. Huisman, Sanne M. Manschot, Clark J. Zeebregts en Robert H. Geelkerken

Auteursinformatie

Medisch Spectrum Twente, Enschede.

Afd. Chirurgie: dr. R. Meerwaldt, dr. R.J. Beuk en dr. R.H. Geelkerken, chirurgen.

Afd. Radiologie: dr. A.B. Huisman, radioloog.

Afd. Neurologie: dr. S.M. Manschot, neuroloog.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Chirurgie, Groningen.

Prof.dr. C.J. Zeebregts, chirurg.

Contactpersoon: dr. R. Meerwaldt (r.meerwaldt@mst.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 oktober 2010