De asymptomatische carotisstenose: toch opereren?
Open

In het kort
31-01-2011
Yvo M. Smulders

Waarom dit onderzoek?

Asymptomatische carotisstenoses komen doorgaans niet in aanmerking voor operatie, omdat de absolute-risicoreductie te gering wordt geacht.1 Eerdere studies suggereerden dat de winst op middellange termijn niet opweegt tegen het perioperatieve risico op CVA of sterfte.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de 10-jaars-resultaten van endarteriëctomie bij asymptomatische carotisstenose?

Hoe ...