De asymptomatische carotisstenose: toch opereren?

Nieuws
Yvo M. Smulders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2837

Waarom dit onderzoek?

Asymptomatische carotisstenoses komen doorgaans niet in aanmerking voor operatie, omdat de absolute-risicoreductie te gering wordt geacht.1 Eerdere studies suggereerden dat de winst op middellange termijn niet opweegt tegen het perioperatieve risico op CVA of sterfte.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de 10-jaars-resultaten van endarteriëctomie bij asymptomatische carotisstenose?

Hoe

Auteursinformatie

Contact (y.smulders@vumc.nl)

Endarteriëctomie gunstiger dan stent bij symptomatische carotisstenose
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties