Endarteriëctomie bij asymptomatische carotisstenose: het risico niet waard

Opinie
Hanneke Thoonsen
Jan Stam
Paul J. Nederkoorn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3052
Abstract

De kans op een herseninfarct is verhoogd bij patiënten met ernstige vernauwing van de A. carotis die voorbijgaande of blijvende neurologische uitvalsverschijnselen hebben gehad. De stenose kan opgeheven worden door een operatie, de carotisendarteriëctomie (CEA). Een CEA verkleint de kans op een herseninfarct in de jaren na de ingreep. Het is aangetoond dat patiënten met een dergelijke symptomatische carotisstenose baat hebben bij een CEA, ondanks het risico van de ingreep.1

Bij patiënten met een asymptomatische carotisstenose, bij wie dus nooit neurologische uitvalsverschijnselen zijn opgetreden, is het nuttig effect van een preventieve CEA veel minder duidelijk. Onlangs werden de resultaten van de ‘Asymptomatic Carotid Surgery Trial’ (ACST) gepubliceerd.2 Elders in dit tijdschrift worden de opzet en resultaten van deze studie kort beschreven (A2837).3

Ze ACST is een goed uitgevoerd gerandomiseerd onderzoek, dat een statistisch significant voordeel laat zien van CEA voor patiënten met een asymptomatische carotisstenose, vergeleken met…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Neurologie, Amsterdam.

Drs. H. Thoonsen, arts-onderzoeker; prof.dr. J. Stam, neuroloog; dr. P.J. Nederkoorn, neuroloog en klinisch epidemioloog.

Contact dr. P.J. Nederkoorn (p.j.nederkoorn@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 8 december 2010

De asymptomatische carotisstenose: toch opereren?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties