Carotisendarteriëctomie lijkt veiliger dan stentplaatsing bij carotisstenose

Nieuws
Gert Jan de Borst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2582

Waarom dit onderzoek?

Ernstige stenose van de A. carotis is een belangrijke oorzaak van het herseninfarct. Behandeling van de symptomatische carotisstenose kan chirurgisch plaatsvinden door carotisendarteriëctomie (CEA) of radiologisch door carotisangioplastiek met stentplaatsing (kortweg: stentplaatsing).

Onderzoeksvraag

Is stentplaatsing even veilig als CEA?

Hoe werd dit onderzocht?

Deze behandelingen werden vergeleken…

Auteursinformatie

Contact (G.J.deBorst-2@umcutrecht.nl)

De asymptomatische carotisstenose: toch opereren?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties