Endarteriëctomie gunstiger dan stent bij symptomatische carotisstenose
Open

hoger risico op CVA of overlijden na stentplaatsing
Stand van zaken
31-01-2011
Robbert Meerwaldt, Roland J. Beuk, Ad B. Huisman, Sanne M. Manschot, Clark J. Zeebregts en Robert H. Geelkerken
  • Carotisendarteriëctomie (CEA) heeft zijn waarde bewezen in de behandeling van patiënten met een recente symptomatische, significante stenose in de A. carotis interna.

  • Percutane transluminale angioplastiek met stentplaatsing (kortweg: ‘stentplaatsing’) biedt een alternatief voor CEA.

  • In 9 prospectief gerandomiseerde studies en 11 meta-analyses werden de resultaten vergeleken van CEA en stentplaatsing bij patiënten met een symptomatische significante carotisstenose. Vrijwel al deze studies lieten zien dat stentplaatsing niet beter is dan CEA.

  • Volgens de 4 grootste en recentste studies op dit gebied is het risico op een CVA of overlijden binnen 30 dagen na de interventie aanzienlijk hoger bij stentplaatsing dan bij CEA.

  • Op de langere termijn lijken de resultaten van stentplaatsing en CEA vergelijkbaar.

  • CEA blijft de gouden standaard voor de behandeling van symptomatische carotisstenose, in elk geval voor patiënten ouder dan 70 jaar.