Eenmaal kanker, altijd patiënt
Open

Commentaar
23-02-2012
Aart Jan van der Lelij

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, Rotterdam.

Prof.dr. A.J. van der Lelij, internist-endocrinoloog (a.vanderlelij@erasmusmc.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 18 januari 2012