Zorg voor overlevenden van kinderkanker in Nederland

Klinische praktijk
Minke S. Mud
Leontien C.M. Kremer
Elske Sieswerda
Heleen J.H. van der Pal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4199
Abstract

Dames en Heren,

De overlevingskans van patiënten met kinderkanker is de laatste jaren sterk gestegen tot een 5 jaarsoverleving van ongeveer 80%.1 De keerzijde van deze verbetering is dat steeds meer overlevenden van kinderkanker geconfronteerd worden met gezondheidsproblemen ten gevolge van de behandeling op de kinderleeftijd. Deze gezondheidsproblemen kunnen jaren na de therapie optreden en worden ‘late effecten’ genoemd. Van de overlevenden heeft 75% ten minste 1 gezondheidsprobleem ten gevolge van de behandeling en 40% van de overlevenden heeft een laat effect dat zelfs ernstig of levensbedreigend is.2

Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) heeft dankzij een subsidie van ZonMW in samenwerking met professionals binnen en buiten SKION en patiëntenvertegenwoordigers vanuit de Vereniging Ouders Kinderen en Kanker een richtlijn opgesteld waarin de aanbevelingen voor zorg na kinderkanker worden beschreven. Sinds 2010 biedt deze richtlijn de basis voor de zorg zoals die geleverd wordt door de 7 ‘Lange termijn effecten na…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Kinderoncologie (Emma Kinderziekenhuis): drs. M.S. Mud, arts-assistent kindergeneeskunde; dr. L.C.M. Kremer, kinderarts; drs. E. Sieswerda, arts-onderzoeker.

Afd. Interne Geneeskunde/Medische Oncologie: dr. H.J.H. van der Pal, internist-oncoloog.

Contact dr. H.J.H. van der Pal (h.j.vanderpal@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: M.S. Mud, E. Sieswerda en H.J.H. van der Pal ontvingen financiële ondersteuning van het Tom Voûte fonds. E. Sieswerda ontving ook financiële ondersteuning van de stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).
Aanvaard op 1 januari 2012

Eenmaal kanker, altijd patiënt

Ook interessant

Reacties