Chronische nierinsufficiëntie na kinderkanker

Klinische praktijk
Ilona A. Dekkers
Karin Blijdorp
Rob Pieters
Karlien Cransberg
Sebastian J.C.M.M. Neggers
Marry M. van den Heuvel-Eibrink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6692
Abstract

Dames en Heren,

In Nederland zijn er momenteel circa 7000 volwassenen die ooit een vorm van kinderkanker hebben gehad. Sommigen zijn jonge mensen zonder enige klachten of bijzonderheden, maar de meeste overlevers van kinderkanker (‘survivors’) ondervinden late effecten van de eerdere behandeling. Dat illustreren we in deze klinische les aan de hand van een casus.

De overleving van kinderkanker is de laatste decennia substantieel toegenomen, tot een 5-jaarsoverleving van ruim 80%.1 In de komende jaren zal dit aantal verder stijgen, mede dankzij toenemende verbeteringen in de behandelstrategieën van kinderen met kanker. De gezondheidsproblemen die kinderkankeroverlevers kunnen hebben zijn bijvoorbeeld obesitas, hypertensie, diabetes mellitus, osteoporose en infertiliteit.2,3 Ook hebben ze een verhoogde mortaliteit door onder andere de ontwikkeling van secundaire tumoren. Dit heeft impact op hun kwaliteit van leven, maar het heeft ook sociale en maatschappelijke gevolgen, zoals ongewenste kinderloosheid of slechtere arbeidsperspectieven.

Momenteel wordt de groep kinderkankeroverlevers gevolgd…

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum - Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam.

Afd. Kinderoncologie-hematologie: drs. I.A. Dekkers, arts-epidemioloog (thans: aios radiologie, LUMC, Leiden); prof.dr. R. Pieters (thans: chief medical officer, Prinses Máxima Centrum, Utrecht) en dr. M.M. van den Heuvel-Eibrink, kinderoncologen.

Afd. Kinderoncologie en afd. Interne geneeskunde: dr. K. Blijdorp, aios interne geneeskunde; dr. S.J.C.M.M. Neggers, internist-endocrinoloog.

Afd. Kindernefrologie: dr. K. Cransberg, kindernefroloog.

Contact dr. M.M. van den Heuvel-Eibrink (m.vandenheuvel@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Ilona A. Dekkers ICMJE-formulier
Karin Blijdorp ICMJE-formulier
Rob Pieters ICMJE-formulier
Karlien Cransberg ICMJE-formulier
Sebastian J.C.M.M. Neggers ICMJE-formulier
Marry M. van den Heuvel-Eibrink ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties