Oncologie in vogelvlucht

Klinische praktijk
Karen E. Oskam
Carel M.M. Veldhoven
Ingrid M.E. Desar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3817
Abstract

Samenvatting

  • De prevalentie van kanker neemt toe, enerzijds door een stijging van de incidentie van kanker door leefstijlveranderingen, vergrijzing en screening, en anderzijds door een stijging van de overleving door steeds succesvollere therapeutische mogelijkheden.
  • Omdat vrijwel elke zorgverlener te maken krijgt met patiënten met kanker of met overlevenden van kanker, moet hij of zij oncologische basiskennis hebben.
  • In dit artikel geven wij een beknopt overzicht van de huidige stand van zaken in de oncologie.
  • Wij gaan in op de diagnostiek, de behandeling en de palliatieve zorg bij patiënten met kanker.
Auteursinformatie

Contact Radboudumc, afd. Medische Oncologie, Nijmegen: drs. K.E. Oskam, internist-oncoloog in opleiding (ingrid.desar@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Karen E. Oskam ICMJE-formulier
Carel M.M. Veldhoven ICMJE-formulier
Ingrid M.E. Desar ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie

Ook interessant

Reacties