Leven met niet meer te genezen kanker

Klinische praktijk
Hilde M. Buiting
Sabine C. Linn
Carolien H. Smorenburg
Wanda de Kanter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9615
Abstract

Dames en Heren,

Nog niet zo lang geleden werd de diagnose ‘kanker’ direct geassocieerd met het naderende overlijden. Voor verschillende tumortypes is echter de periode waarin curatieve behandeling niet meer mogelijk is, maar waarin de laatste levensfase nog op zich laat wachten, aan het veranderen. Door betere behandeling is de overleving van patiënten met kanker, ook als er metastasen zijn, vaak veel langer dan voorheen.1 Zo heeft de combinatie pertuzumab, trastuzumab en docetaxel de mediane algehele overleving bij patiënten met gemetastaseerde borstkanker doen stijgen naar 56,5 maanden.2 Met dit artikel willen wij de aandacht vestigen op patiënten die zich bevinden in de fase van niet meer te genezen kanker.

De groep patiënten met een gemetastaseerde vorm van kanker wordt steeds groter. De incidentie van kanker neemt toe met ongeveer 3% per jaar.3 Niet meer te genezen kanker krijgt steeds vaker en meer de vorm van een chronische…

Auteursinformatie

Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam.

Cluster Medisch Oncologische Disciplines: dr. H. M. Buiting, onderzoeker.

Afd. Medische Oncologie: prof.dr. S.C. Linn, oncoloog (tevens: UMC Utrecht, afd. Pathologie); dr. C.H. Smorenburg, internist-oncoloog.

Afd. Longziekten: drs. W. de Kanter, longarts.

Contact dr. H.M. Buiting (h.buiting@nki.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: prof.dr. SC Linn heeft deelgenomen aan advisory boards voor ROCHE; haar instituut ontvangt onderzoeksgeld van ROCHE en Genentech voor studies waar zij principle investigator van is. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Hilde M. Buiting ICMJE-formulier
Sabine C. Linn ICMJE-formulier
Carolien H. Smorenburg ICMJE-formulier
Wanda de Kanter ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de farmaceutische industrie meer energie steekt in het "tot een chronische ziekte maken" van kanker dan het werkelijk GENEZEN van kanker. Logisch natuurlijk, een echt genezen patiënt levert geen geld (meer) op. Wat ik het allermeest mis is de PREVENTIE - hoe kun je voorkomen dat je (kanker)patiënt wordt? Voorkomen is immers beter dan genezen, behalve voor de medici en de farmaceutische industrie. Een dilemma?