Meer aandacht voor palliatieve zorg

Illustratie van twee en profile hoofden
Alexander de Graeff
Marieke J.E. Ausems
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7809
Abstract

Palliatieve zorg beperkt zich niet tot terminale zorg, maar wordt tijdig ingezet bij alle levensbedreigende aandoeningen of kwetsbaarheid. Het vergt specifieke kennis en een systemische aanpak, wat in dit artikel wordt toegelicht.

Samenvatting

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Palliatieve zorg beperkt zich niet tot terminale zorg, maar wordt tijdig ingezet bij alle levensbedreigende aandoeningen – oncologisch en niet-oncologisch – en bij kwetsbaarheid. Het vergt specifieke kennis, communicatieve vaardigheden en attitude, en een interdisciplinaire benadering. Daarnaast vereist palliatieve zorg een systematische aanpak bij klachten en problemen op alle gebieden, met aandacht voor alle dimensies: lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel. Palliatieve zorg zoekt naar de goede balans tussen ziekte- en symptoomgerichte behandeling. Het omvat proactieve zorgplanning en een zorgvuldige exploratie van een doodswens. In dit artikel worden bovengenoemde aspecten uitgewerkt. Er wordt verwezen naar bronnen van informatie en de mogelijkheid van consultatie in complexe situaties.

Auteursinformatie

Academisch Hospice Demeter, de Bilt: dr. A. de Graeff, internist-oncoloog en hospice-arts (tevens: consulent palliatieve zorg bij Palliatie Team Midden Nederland); drs. M.J.E. Ausems, huisarts (tevens: kaderarts palliatieve zorg, lid palliatief adviesteam bij St. Antoniusziekenhuis Utrecht/Nieuwegein en consulent palliatieve zorg bij Palliatie Team Midden Nederland).

Contact A. de Graeff (a.degraeff-2@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Alexander de Graeff ICMJE-formulier
Marieke J.E. Ausems ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties