Wanneer beginnen?

Kwetsbare ouderen en advance care planning

Klinische praktijk
Brenda Ott
Ghislaine J.M.W. van Thiel
Corinne M. de Ruiter
Hans J.J.M. van Delden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8295
Abstract

In de serie Oud, (g)een probleem? publiceren we het komend jaar een groot aantal artikelen over complexe zorg voor ouderen. De serie is deels gebaseerd op uitkomsten van het onderzoeksprogramma Nationaal Programma Ouderen. Jacobijn Gussekloo, hoogleraar huisartsgeneeskunde in het LUMC, en Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie in het Radboudumc, vormen de gastredactie.

Dames en heren,

‘Advance care planning’ (ACP) is een proces waarbij de patiënt met zijn behandelend arts zijn wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreekt en eventueel vastlegt, vooruitlopend op het moment dat de patiënt zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen. Deze klinische les beschrijft de ervaringen van een huisarts met ACP bij kwetsbare ouderen.

Patiënt A, een 89-jarige weduwnaar en vader van 5 kinderen, woont al jaren in een verzorgingshuis. Hij heeft insuline-afhankelijke diabetes mellitus, nierinsufficiëntie en beginnend hartfalen en een langzaam toenemende cognitieve achteruitgang bij een dementieel syndroom (Mini-mental state examination: 18/30). In verband met pijn op de borst belt de verzorging ’s nachts de huisartsenpost, die direct een ambulance stuurt.

Patiënt wordt opgenomen in een academisch ziekenhuis en ontslag volgt na enkele dagen met de diagnose ‘myocardinfarct zonder ST-elevaties’. Vanwege de nierinsufficiëntie en de leeftijd van patiënt wordt hij conservatief…

Auteursinformatie

Huisartsenpraktijk Ott en Bedaux, Laantje zonder Eind, Zeist.

Drs. B. Ott, kaderhuisarts ouderengeneeskunde.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, Utrecht.

Dr. G.J.M.W. van Thiel, ethicus; prof.dr. J.J.M. van Delden, arts en ethicus.

Verenso, Utrecht.

Drs. C.M. de Ruiter, gezondheidswetenschapper.

Contact drs. B. Ott (ott@laantje.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Brenda Ott ICMJE-formulier
Ghislaine J.M.W. van Thiel ICMJE-formulier
Corinne M. de Ruiter ICMJE-formulier
Hans J.J.M. van Delden ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties