Een vrouw met pijn in de lies na beenmergpunctie

Wat is de diagnose?
Dirk Houtman
Dennis G. Barten
Anjob N. Laurent-de Gast
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D952
Abstract

Casus

Een 77-jarige vrouw kwam naar de SEH vanwege progressieve pijn in de rechter lies, die was ontstaan na een beenmergpunctie in de rechter fossa iliaca de dag daarvoor. Bij lichamelijk onderzoek was patiënte hemodynamisch stabiel. Het abdomen was soepel, met drukpijn rechts in de onderbuik. De Hb-waarde was 2 punten lager dan die van 2 weken eerder. CT-angiografie van het abdomen toonde een groot hematoom rechts retroperitoneaal, zonder aanwijzingen voor een actief bloedingsfocus (figuur). We namen patiënte op en behandelden haar conservatief. Tijdens deze opname van 6 dagen ontving zij in totaal 3 maal een bloedtransfusie met 1 eenheid…

Auteursinformatie

VieCuri Medisch Centrum, Venlo.

Afd. Spoedeisende Hulp: drs. D. Houtman, SEH-arts in opleiding; drs. D.G. Barten, SEH-arts.

Afd. Radiologie: dr. A.N. Laurent-de Gast, radioloog.

Contact drs. D. Houtman (dhoutman@viecuri.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Dirk Houtman ICMJE-formulier
Dennis G. Barten ICMJE-formulier
Anjob N. Laurent-de Gast ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties