Spontaan retroperitoneaal hematoom

Röntgenbeeld
Jay M. Bakas
Alexander L. Kooiman
Marie Josee E. van Rijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D7726
Abstract

Beste collega’s,

Een retroperitoneale bloeding kan ontstaan door een trauma of iatrogene schade, maar soms ook zonder duidelijke aanleiding. Zo’n ‘spontane’ retroperitoneale bloeding kan moeilijk te herkennen zijn. Dat illustreren wij aan de hand van drie casussen.

Samenvatting

Een spontaan retroperitoneaal hematoom is een bloeding in de retroperitoneale ruimte zonder voorafgaand trauma. De diagnosestelling wordt vaak vertraagd door de aspecifieke klinische presentatie. In dit artikel beschrijven we drie patiënten met een spontaan retroperitoneaal hematoom.

Patiënt A had een spontane bloeding rond de rechter m. iliopsoas bij antistollingsgebruik (trombocytenaggregratieremmer) en werd conservatief behandeld. Patiënt B had een spontane arteriële bloeding rond de rechter nier als gevolg van een onderliggend feochromocytoom. Hij werd endovasculair behandeld en gedurende de follow-up werden de rechter nier en bijnier operatief verwijderd. Bij patiënt C trad een spontane ruptuur op van de linker v. iliaca bij een trombosebeen links; ze overleed kort na een spoedlaparotomie.

Dit artikel laat zien dat het klinisch beeld, de oorzaken en de behandelstrategieën van spontane retroperitoneale bloedingen zeer uiteenlopend zijn. Ook met adequaat beeldvormend onderzoek kan het lastig zijn de onderliggende oorzaak te identificeren. Een tijdige diagnose is echter van belang voor een behandelmethode op maat: conservatief, endovasculair of open-chirurgisch.

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Vaatchirurgie, Rotterdam: drs. J.M. Bakas, arts-onderzoeker; A.L. Kooiman, masterstudent geneeskunde; dr. M.J.E. van Rijn, vaatchirurg.

Contact J.M. Bakas (j.bakas@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jay M. Bakas ICMJE-formulier
Alexander L. Kooiman ICMJE-formulier
Marie Josee E. van Rijn ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties