Hypovolemische shock enkele dagen na ribfracturen

Klinische praktijk
Thomas Schok
Joop L.M. Konsten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4957
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Een kwart van alle patiënten met ribfracturen krijgt een hematothorax. Meestal ontstaat een hematothorax direct na het trauma, maar deze kan zich ook met aanzienlijke vertraging voordoen.

Casus

Wij beschrijven 2 patiënten van 58 en 51 jaar met een thoraxtrauma. Na initiële beoordeling en aanvullende diagnostiek werden patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Op respectievelijk de 4e en 8e dag na het trauma ontwikkelden ze hypovolemische shock ten gevolge van een hematothorax. Beide patiënten hadden multipele ribfracturen.

Conclusie

Late presentatie van een hematothorax is zeldzaam, maar bij hypovolemische shock moet deze ernstige complicatie van ribfracturen worden uitgesloten.

Auteursinformatie

VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg, afd. Chirurgie, Venlo.

Drs. T. Schok, coassistent chirurgie (thans: anios chirurgie); dr. J.L.M. Konsten, chirurg.

Contact drs. T. Schok (tschok@viecuri.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 14 november 2012

Ook interessant

Reacties