Een vrouw met acuut ontstane flankpijn

Wat is de diagnose?
Nicole N. Hes
A. (Karim) el Idrissi
Mahi Dzelili
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3815
Abstract

Casus

Een 55-jarige vrouw met een blanco voorgeschiedenis kwam naar de SEH vanwege acuut ontstane pijn in de rechter flank en een neiging tot flauwvallen. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een bleke vrouw die hemodynamisch instabiel was. In de rechter flank voelden wij een zwelling en er was sprake van slagpijn in de rechter nierloge.

Figuur 1
Angiomyolipoom in de onderpool van de rechter nier
Figuur 1 | Angiomyolipoom in de onderpool van de rechter nier
Axiale coupe van de CTA van het abdomen van patiënte, waarop een angiomyolipoom van 8 x 7 x 7,3 cm in de rechter nier zichtbaar is. Ook is een groot retroperitoneaal hematoom te zien, dat het gevolg is van een acute bloeding in het angiomyolipoom.

Het laboratoriumonderzoek toonde een anemie (Hb: 5,7 mmol/l) en nierfunctiestoornissen (eGFR: 54 ml/min per 1,73 m2), zonder verdere afwijkingen. Bij CTA van het abdomen werd een acute bloeding gezien uit een afwijking van 8 x 7 x 7,3 cm (figuur 1-3). De afwijking paste het…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Spoedeisende Hulp, Amsterdam: drs. N.N. Hes, aios seh; A. el Idrissi, BSc, coassistent; drs. M. Dzelili, SEH-arts.

Contact N.N. Hes (n.hes@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Nicole N. Hes ICMJE-formulier
A. (Karim) el Idrissi ICMJE-formulier
Mahi Dzelili ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties