Een vrouw met intermitterende buikpijnklachten

Wat is de diagnose?
Thea van der Veen
Marc Vrooland
Nienke K. Koopmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6895
Abstract

Casus

Een 80-jarige vrouw werd gezien op de Spoedeisende Hulp wegens buikpijn die 12 uur geleden was begonnen. Zij had gebraakt en de pijn was koliekachtig en straalde uit naar de rug. Afgelopen jaren had ze mildere episodes met deze pijn ervaren. Haar voorgeschiedenis vermeldde een cholecystectomie en een gedilateerde thoracale aorta (4,8 cm). Haar rechter onderbuik was fors drukpijnlijk. Haar vitale parameters waren normaal en bloedonderzoek liet alleen een milde leukocytose zijn. De buikpijn verdween, echter de uitstraling naar de rug verergerde, waarna een CT-angiogram van de totale aorta werd gemaakt. Op basis van de CT-angiogram sloten wij een…

Auteursinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden, Afd. Spoedeisende Hulp, Leeuwarden: T. van der Veen, aios SEH; N.K. Koopmans, SEH-arts. Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Radiologie, Leeuwarden: M. Vrooland, radioloog.

Contact N.K. Koopmans (nienke.koopmans@mcl.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. Marloes Emous (chirurg) leverde de peroperatieve foto aan met bijbehorende duiding van het beeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Thea van der Veen ICMJE-formulier
Marc Vrooland ICMJE-formulier
Nienke K. Koopmans ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties