Buikpijn door mobiel caecum met strangulatie

Klinische praktijk
Michael M.P.J.A. van der Voorn
Patrick R. Fa Si Oen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A921
Abstract

Samenvatting

Een 84-jarige vrouw werd op de afdeling Spoedeisende Hulp van het St. Elisabeth Hospitaal te Curaçao opgenomen wegens acute diffuse abdominale pijn. Haar voorgeschiedenis vermeldde het ‘prikkelbaredarmsyndroom’ met chronische, progressieve buikklachten. Op de buikoverzichtsfoto en CT was een fors gedilateerde darmlis met een torsie van orgaanstructuren te zien, en een suspecte strangulatie van het colon. Peroperatief bleek er sprake te zijn van een uitgezet mobiel caecum en rechter hemicolon. Tevens bleek er een strangulatie en herniatie van beide door het foramen van Winslow rondom het ligamentum hepatoduodenale, met protrusie door het omentum minus. Na destrangulatie en het sluiten van de herniatie werd een caecopexie met aanvullende appendectomie verricht. Bij een mobiel caecum is het rechter colon niet gefixeerd aan het posterieure pariëtale peritoneum. De chronische buikpijnklachten waren mogelijk het gevolg van het pre-existente mobiel caecum.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Rijksuniversiteit Leiden.

Drs. M.M.P.J.A. van der Voorn, student geneeskunde.

St. Elisabeth Hospitaal, afd. Algemene Chirurgie, Willemstad, Curaçao.

Dr. P.R. Fa Si Oen, chirurg.

Contact drs. M.M.P.J.A. van der Voorn (michaelvdvoorn@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 15 oktober 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties