Malrotatie met en zonder volvulus
Open

Klinische les
09-07-2015
Charlotte M. Heidsma, Caroline C.C. Hulsker, David van der Zee en William L.M. Kramer

Dames en Heren,

Spugen is bij jonge kinderen een bekend en bijna altijd onschuldig probleem. Gallig of groengekleurd spuug duidt echter op obstructie van de darmen, bijvoorbeeld door een malrotatie die kan leiden tot een levensbedreigende volvulus. Aan de hand van 3 casussen bespreken we het belang van vroegtijdige herkenning van een malrotatie voor het voorkomen van een volvulus en de darmnecrose die daarbij kan optreden.

Patiënt A, een 2-jarige jongen, kwam in 1 jaar meerdere malen in onze kliniek vanwege niet-gallig braken en dehydratie, waarbij tweemaal een ernstige metabole alkalose met hypochloremie moest worden gecorrigeerd. Patiënt had tijdens deze episodes geen koorts, buikpijn of diarree. Niemand in zijn omgeving had vergelijkbare klachten.

Bij ieder lichamelijk onderzoek was zijn buik soepel en niet drukpijnlijk. Differentiaaldiagnostisch dachten we eerst aan een gastro-enteritis, maar vanwege het recidiverende karakter overwogen we een obstructief probleem. Op buikoverzichtsfoto’s en bij echografie van het abdomen en gastroscopie werden bij herhaling geen afwijkingen ...