Gallig braken door malrotatie, ook bij oudere kinderen

Klinische praktijk
M. Bruijn
B.H.M. Wolf
A.M.J.B. Smets
H.A. Heij
D.C. Aronson
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:553-6
Abstract

Dames en Heren,

Malrotatie is een embryonale aanlegstoornis waarbij het coecum niet volledig naar zijn normale anatomische positie is geroteerd. Hierdoor kan het colon ascendens zich mediaal in plaats van lateraal van het duodenum bevinden. Fixatiebanden van het colon aan de laterale buikwand (laterale peritoneum; banden van Ladd) zijn hierbij aan de ventrale zijde over het duodenum uitgespannen. Deze fixatiebanden kunnen het duodenum van buitenaf comprimeren, wat aanleiding kan geven tot een partiële obstructie. Tevens is er een abnormale radix mesenterii, waardoor het dunnedarmpakket slechts via een smalle steel aan het achterste peritoneum is bevestigd en er gemakkelijk een dunnedarmvolvulus kan ontstaan. De duodenumobstructie veroorzaakt gallig braken, zodat de aandoening meestal wordt gediagnosticeerd en behandeld in de eerste levensweken.

In het Emma Kinderziekenhuis AMC (EKZ-AMC), Amsterdam, werden recent enkele oudere kinderen met deze afwijking geopereerd. Een aantal van deze kinderen bezocht al jaren diverse artsen in verband met recidiverend (gallig)…

Auteursinformatie

Kinderchirurgisch Centrum Amsterdam/Universiteit van Amsterdam, locatie Emma Kinderziekenhuis AMC, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Hr.M.Bruijn, co-assistent; hr.prof.dr.H.A.Heij en hr.dr.D.C.Aronson, kinderchirurgen.

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Amsterdam.

Hr.dr.B.H.M.Wolf, kinderarts.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Röntgendiagnostiek, Amsterdam.

Mw.A.M.J.B.Smets, radioloog.

Contact hr.dr.D.C.Aronson (d.c.aronson@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties