Verdraaid?

Klinische praktijk
P.L.P. Brand
F. Brus
R.P. Zwierstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1017-20

Zie ook het artikel op bl. 1020.

Dames en Heren,

Gastro-intestinale problemen komen bij pasgeborenen frequent voor en zijn meestal onschuldig van aard. Soms hebben buikproblemen op de neonatale leeftijd echter het karakter van een ‘acute buik’. Eén van de aandoeningen die oorzaak kunnen zijn van acute-buikverschijnselen bij pasgeborenen is de rotatiestoornis van de darm. De klachten en verschijnselen bij een pasgeborene met malrotatie kunnen zo verschillen in ernst en kunnen zo weinig specifiek zijn, dat daardoor de diagnose niet snel wordt overwogen. De volgende drie ziektegeschiedenissen illustreren dit.

Patiënt A was een voldragen mannelijke pasgeborene met een geboortegewicht van 4040 g. Vanaf de 5e levensdag begon patiëntje slechter te drinken en er ontstond progressief ‘gallig’ braken. Er was geen sprake van projectiel-braken. Mictie en defecatie verliepen ongestoord. Op de 8e levensdag werd patiënt opgenomen in het ziekenhuis. Bij lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek werden geen aanknopingspunten voor een diagnose gevonden…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Oostersingel 59, 9713 EZ Groningen.

Afd. Neonatologie, Kliniek voor Kindergeneeskunde: P.L.P.Brand, assistent-geneeskundige; F.Brus, kinderarts.

Afd. Chirurgie: dr.R.P.Zwierstra, kinderchirurg.

Contact P.L.P.Brand

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties