Ileus bij kinderen zonder eerdere buikoperaties

Klinische praktijk
Daan van Poll
Sjoerd A. de Beer
Justin R. de Jong
Hugo A. Heij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8911
Abstract

Dames en Heren,

Ileus op basis van een beklemde liesbreuk of invaginatie is algemeen bekend bij kinderen in de eerste levensjaren. Mechanische ileus bij oudere kinderen die nooit in de buik zijn geopereerd is daarentegen een relatief onbekend fenomeen. Bij deze kinderen zijn de anamnese, het lichamelijk onderzoek en de laboratoriumuitslagen vaak aspecifiek, terwijl vroege herkenning essentieel is voor een goede uitkomst Dit illustreren we aan de hand van 2 patiënten die beiden mechanische ileus hadden op basis van een aangeboren afwijking.

Patiënt A, een 6-jarige, gezonde en actieve jongen van Marokkaanse afkomst, komt met zijn ouders op de Spoedeisende Hulp wegens hevige buikpijn die continu aanwezig is door de gehele buik. De pijn was de vorige avond plotseling ontstaan en door de pijn had patiënt slecht geslapen. ’s Morgens had hij 1 maal een grote hoeveelheid maaginhoud overgegeven. De afgelopen 24 h heeft hij geen flatulentie of ontlasting gehad…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum en VUmc, Kinderchirurgisch Centrum Amsterdam, Amsterdam.

Dr. D. van Poll, chirurg; dr. S.A. de Beer, dr. J.R. de Jong en prof.dr. H.A. Heij, kinderchirurgen.

Contact dr. D. van Poll (daan.vanpoll@gosh.nhs.uk)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Daan van Poll ICMJE-formulier
Sjoerd A. de Beer ICMJE-formulier
Justin R. de Jong ICMJE-formulier
Hugo A. Heij ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties