Maagvolvulus bij kinderen

Klinische praktijk
C.A.M. (Karlijn) van Balkom
Sjoerd A. de Beer
Michiel P. van Wijk
Frans B. Plötz
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8641
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Maagvolvulus is zeldzaam op de kinderleeftijd. Wanneer deze aandoening niet tijdig herkend wordt, kan ze levensbedreigend zijn.

Casus

Een 3,5-jarige jongen kwam bij de huisarts vanwege hevig niet-gallig braken, een opgezette buik en buikpijn. Bij aanvullend onderzoek werd hypochloremische alkalose vastgesteld. Het echografische beeld was suggestief voor een maagvolvulus. Een maag-darmpassagefoto liet een moeizame passage van het contrast naar het duodenum zien met cranio-mediale verplaatsing van het duodenum. Dit beeld paste bij een mesentero-axiale maagvolvulus. Peroperatief werd de diagnose bevestigd en werd met succes een gastropexie verricht.

Conclusie

Het vaststellen van een maagvolvulus kan moeilijk zijn. Laagdrempelige aanvullende diagnostiek in de vorm van echografie, eventueel gevolgd door een maag-darmpassagefoto, kan hierbij behulpzaam zijn.

Auteursinformatie

Tergooi Ziekenhuizen, afd. Kindergeneeskunde, Blaricum.

Drs. C.A.M. van Balkom, arts-assistent kindergeneeskunde; dr. F.B. Plötz, kinderarts.

Emma Kinderziekenhuis-AMC, Amsterdam.

Afd. Kinderchirurgie: drs. S.A. de Beer, kinderchirurg.

Afd. Kinder-maag-darm- en leverziekten: dr. M.P. van Wijk, kinderarts en fellow kinder-maag-darm-leverziekten.

Contact drs. C.A.M. van Balkom (c.vanbalkom@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
C.A.M. (Karlijn) van Balkom ICMJE-formulier
Sjoerd A. de Beer ICMJE-formulier
Michiel P. van Wijk ICMJE-formulier
Frans B. Plötz ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties