Een vrouw met een zwelling op de schouder

Wat is de diagnose?
Wouter H. Bos
Jasmin Hamersma
Alexandre E. Voskuyl
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6616
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 52-jarige vrouw met diffuus cutane systemische sclerose werd door de huisarts verwezen naar de polikliniek Reumatologie vanwege een zwelling van haar rechter acromioclaviculaire gewricht. Er was geen roodheid en zij had geen koorts. Patiënte had 3 jaar eerder een claviculafractuur rechts doorgemaakt; vanwege een symptomatische pseudartrose en dreigende huidperforatie was het laterale deel van de clavicula destijds verwijderd. Daarna had zich geleidelijk een zwelling ontwikkeld. Bij onderzoek zagen wij een 4 cm grote, vast tot vast-elastisch aanvoelende zwelling, met doorschemerend wit materiaal erin (figuur 1a). Bij de punctie van de zwelling verkregen we serosanguinolent vocht vermengd met wit materiaal (figuur 2a). Met polarisatiemicroscopisch onderzoek zagen we calciumdeposities; er was geen oxaalzuur (figuur 2b). Uit het gekweekte punctaat groeiden geen micro-organismen. Een röntgenfoto van de rechter clavicula toonde hoogstand van de clavicula met uitgebreide calcinose die 3 jaar eerder op een preoperatieve röntgenfoto niet aanwezig was (figuur 1b en 1c). Wij voerden een expectatief beleid. Bij calcinosis cutis zijn er neerslagen van amorf calcium of calcium-hydroxyapatiet-kristallen in de huid. Het komt voor bij 25-50% van de patiënten met systemische sclerose. Er zijn veel mogelijke onderliggende oorzaken; de meest voorkomende is dystrofie na weefselschade. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan na een operatie. Het effect van de behandeling van calcinosis cutis is vaak teleurstellend. Men dient zeer terughoudend te zijn met operatieve behandeling, omdat hierdoor de vorming van kalkneerslag verder wordt gestimuleerd.

Figuur 1
Figuur 2

Diagnose

Calcinosis cutis bij diffuus cutane systemische sclerose.

Auteursinformatie

VUMC, Amsterdam.

Afd. Reumatologie: dr. W.H. Bos, aios reumatologie, dr. A.E. Voskuyl, reumatoloog.

Afd. Orthopedie: drs. J. Hamersma, aios orthopedie.

Contact dr. W.H. Bos (wouterhbos@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 november 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Wouter H. Bos ICMJE-formulier
Jasmin Hamersma ICMJE-formulier
Alexandre E. Voskuyl ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties