De diverse uitingen van calciumpyrofosfaat-artritis

Calciumpyrofosfaat-artritis.
Dieneke A. Haverkort
Steven C. van Bokhoven
Annemiek A.M.E. Stenger
Maartje A. Hoefnagels
Marcel Flendrie
Henk A. Martens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5812
Abstract

Dames en Heren,

Er bestaat een grote diversiteit in de klinische verschijnselen die veroorzaakt worden door calciumpyrofosfaatkristaldeposities (CPPD). Deze CPP-artritis – voorheen pseudojicht genoemd – uit zich vaak in de vorm van artritis in een of meer gewrichten en is het gevolg van het neerslaan van CPP-kristallen in het gewricht. Een deel van de patiënten krijgt daarbij systemische verschijnselen als koorts, leukocytose en een toename van acutefase-eiwitten. Aan de hand van de casussen van 3 patiënten met acute CPP-artritis illustreren we de verschillen in klinische presentatie en bespreken we de laatste diagnostische en therapeutische ontwikkelingen.

Patiënt A, een 75-jarige vrouw, werd naar de polikliniek Reumatologie verwezen in verband met verspringende oligo-artritis. Haar voorgeschiedenis vermeldde dat zij 4 jaar eerder een artritis van de polsen had doorgemaakt, zonder duidelijke oorzaak. Enkele maanden voor het bezoek aan de polikliniek was zij na een val van een trap naar de Spoedeisende Hulp gegaan. Zij had toen al enkele dagen last van malaise, vermoeidheid, koorts en wisselende hoofdpijn. Bij onderzoek op de Spoedeisende Hulp waren er geen aanwijzingen voor een intracerebrale bloeding of letsel van de schedel of cervicale wervelkolom. Wel had ze koorts (38,8 ˚C), een verhoogde CRP-waarde (127 mg/l) en een oligo-artritis van de rechter elleboog en pols. Omdat er bij echografie geen intra-articulair vocht werd gezien, werd afgezien van een punctie. Verder onderzoek liet geen aanwijzingen zien voor een infectie. Onder het vermoeden van jicht was patiënte begonnen met colchicine. Hiermee verdwenen de artritis en…

Auteursinformatie

Sint Maartenskliniek, Nijmegen, afd. Reumatologie: drs. D.A. Haverkort, reumatoloog in opleiding; drs. A.A.M.E. Stenger, drs. M.A. Hoefnagels, dr. M. Flendrie en dr. H.A. Martens, reumatologen; afd. Radiologie: drs. S.C. van Bokhoven, radioloog.

Contact D.A. Haverkort (d.haverkort@maartenskliniek.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Dieneke A. Haverkort ICMJE-formulier
Steven C. van Bokhoven ICMJE-formulier
Annemiek A.M.E. Stenger ICMJE-formulier
Maartje A. Hoefnagels ICMJE-formulier
Marcel Flendrie ICMJE-formulier
Henk A. Martens ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties