Acute hoofd- en nekpijn door ‘crowned’-denssyndroom

Klinische praktijk
Marleen L. Duizer
Rick Hermsen
Tomas te Boekhorst
Sven Janssen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2699
Abstract

Het ‘crowned’-denssyndroom (CDS; gekroonde-denssyndroom) is een zeldzame oorzaak van acute hoofd- en nekpijn en gaat gepaard met koorts en nekstijfheid. Het wordt veroorzaakt door calciumneerslagen (pseudojicht) rond de dens axis (C2). CDS wordt vaak niet meteen herkend en daarom vragen wij met deze casusbeschrijving aandacht voor dit ziektebeeld. Daarnaast beschrijven wij voor het eerst de afwijkingen die bij CDS te zien zijn op de 18F-FDG-PET-CT-scan.

Samenvatting

Achtergrond

Het ‘crowned’-denssyndroom (CDS) is een zeldzame oorzaak van acute hoofd- en nekpijn en gaat gepaard met koorts en nekstijfheid. Het wordt veroorzaakt door calciumneerslagen (pseudojicht) rond de dens axis (C2).

Casus

Een 61-jarige vrouw, bekend met migraine en een mammacarcinoom 8 jaar eerder, werd verwezen naar de SEH met koorts en acute hoofd- en nekpijn. Aldaar werd zij behandeld met prednison vanwege vermoeden van arteriitis temporalis. Later toonde 18F-FDG-PET-CT echter calcificaties en inflammatie rond de dens, passend bij CDS. Patiënte knapte snel op door de prednison.

Conclusie

CDS hoort in de differentiaaldiagnose van acute nek- en hoofdpijn te staan. Bekendheid met dit ziektebeeld kan onnodige diagnostiek en onjuiste behandeling voorkomen. Het syndroom is gemakkelijk te diagnosticeren met CT, maar ook 18F-FDG-PET-CT kan gebruikt worden om ontstekingsactiviteit rond de dens axis aan te tonen.

Auteursinformatie

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen. Afd. Interne geneeskunde: drs. M.L. Duizer, aios interne geneeskunde; dr. S. Janssen, internist. Afd. Nucleaire geneeskunde: drs. R. Hermsen, nucleair geneeskundige. Afd. Radiologie: drs. T. te Boekhorst, radioloog.

Contact M.L. Duizer (m.duizer@cwz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marleen L. Duizer ICMJE-formulier
Rick Hermsen ICMJE-formulier
Tomas te Boekhorst ICMJE-formulier
Sven Janssen ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties