Een zeldzame oorzaak van een pijnlijk gezwollen schouder

Milwaukee schoudersyndroom

Röntgenfoto van de schouder.
Tamara Kamp
Maurits S. Sietsma
Maria Sandovici
Hugo C. van der Veen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6544
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Een pijnlijke en gezwollen schouder heeft een brede differentiaaldiagnose. De diagnose Milwaukee schoudersyndroom (MSS) wordt niet frequent gesteld. Analyse van kristallen in synoviaal vocht is een belangrijke diagnostische stap bij patiënten met een gezwollen schouder.

Casus

Een 69-jarige vrouw presenteerde zich op de polikliniek Orthopedie met pijn, beperkte beweeglijkheid en zwelling van de linkerschouder. De diagnose MSS werd gesteld op basis van het karakteristiek radiologisch beeld op zowel de röntgenfoto als de MRI-scan en een analyse van synoviaal vocht, inclusief een positieve alizarineroodkleuring.

Conclusie

MSS is een zeldzame, destructieve, calcium-hydroxyapatiet-kristalartropathie. Na een kenmerkende röntgenfoto heeft een gewrichtspunctie de voorkeur om onnodige en dure onderzoeken te voorkomen. Kleuring van synoviaal vocht met alizarinerood is in de tweede lijn een simpele, goedkope, en gevoelige test om calcium-hydroxyapatiet-kristallen te identificeren en helpt bij het stellen van de diagnose MSS. Dit is belangrijk voor het verwachtingsmanagement van de patiënt ten aanzien van de prognose.

Auteursinformatie

Martini ziekenhuis, afd. Orthopedie, Groningen: T. Kamp, coassistent (thans: promovenda in UMCG, afd. Orthopedie en Gezondheidswetenschappen, Groningen); M.S. Sietsma, orthopedisch chirurg.UMCG, afd. Reumatologie en Klinische Immunologie, Groningen: dr. M. Sandovici, reumatoloog.UMCG, afd. Orthopedie, Groningen: dr. H.C. van der Veen, orthopedisch chirurg.

Contact T. Kamp (t.kamp@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Drs. J. Bijzet, researchanalist in het UMCG, gaf waardevol commentaar op het gebruik en de praktische toepassing van het protocol van alizarineroodkleuring. Drs. T. Meys en Drs. J. Dening, radiologen in het Martini ziekenhuis, gaven waardevol commentaar op de interpretatie en weergave van aanvullende diagnostiek.

Auteur Belangenverstrengeling
Tamara Kamp ICMJE-formulier
Maurits S. Sietsma ICMJE-formulier
Maria Sandovici ICMJE-formulier
Hugo C. van der Veen ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties