Een zeldzame zwelling in de hals

Een paraganglioom van het glomus caroticum

Klinische praktijk
Paul S. den Brave
Alfons J.M. Balm
Ron Balm
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9230
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Een paraganglioom van het glomus caroticum is een zeldzame tumor in de hals die ontstaat ter hoogte van de carotisbifurcatie.

Casus

Een 52-jarige man werd verwezen met een zwelling rechts in zijn hals die al 10 jaar bestond. Uit beeldvormend onderzoek bleek er sprake te zijn van een paraganglioom van het glomus caroticum. Er was geen hormonale activiteit van de tumor en er waren geen andere paraganglioomlokalisaties. We verwijderden de tumor chirurgisch. Histologisch onderzoek bevestigde de diagnose paraganglioom. Genetisch onderzoek toonde dat patiënt drager was van een mutatie in het succinaatdehydrogenasesubunit D-gen.

Conclusie

Een paraganglioom van het glomus caroticum is een veelal benigne tumor die langzaam groeit. De tumor treedt in ongeveer de helft van de gevallen familiair op, met een kenmerkende mutatie in het succinaatdehydrogenase-gen. Chirurgische verwijdering is vaak de behandeling van keuze. Bij een te groot risico op functionele schade door chirurgie of bij inoperabiliteit volgt een expectatief beleid met radiologische follow-up. De diagnostiek, behandeling en follow-up vereisen een multidisciplinaire aanpak.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Haaglanden, locatie Bronovo, afd. Heelkunde, Den Haag.

Drs. P.S. den Brave, anios heelkunde.

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie: prof.dr. A.J.M. Balm, kno-arts/hoofd-halschirurg (tevens: Antoni van Leeuwenhoek, afd. Hoofd-halsoncologie en -chirurgie, Amsterdam).

Afd. Heelkunde: prof.dr. R. Balm, vaatchirurg.

Contact drs. P.S. den Brave (paulmaksor@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Paul S. den Brave ICMJE-formulier
Alfons J.M. Balm ICMJE-formulier
Ron Balm ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties