Glomus caroticum-tumoren

Klinische praktijk
B.H.P. Elsman
W.P.Th.M. Mali
Th.J.M.V. van Vroonhoven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2479-82

Glomus caroticum-tumoren, ook wel genoemd paragangliomen of chemodectomen, zijn hypervasculaire tumoren die gelokaliseerd zijn in de carotis-bifurcatie. Deze zeer langzaam groeiende tumoren ontstaan uit het glomus caroticum, een klein orgaan gelegen in de adventitia van de carotis-bifurcatie dat bestaat uit paraganglioncellen. Dit glomus caroticum speelt als chemoreceptor een rol in het respiratoire systeem. Paraganglioncellen ontstaan embryologisch uit het neuro-ectoderm en komen behalve in de carotis-bifurcatie ook voor op andere plaatsen in het lichaam, zoals in de nabijheid van de V. jugularis interna, in het middenoor, bij de N. vagus en langs de aorta. De grootste collectie paraganglioncellen bevindt zich in het bijniermerg. Histologisch zijn deze cellen in het bijniermerg positief chromafien, hetgeen wijst op de mogelijkheid tot secretie van catecholaminen. Glomus caroticum-tumoren bestaan echter meestal uit negatief chromafiene cellen. In de literatuur zijn dan ook slechts enkele catecholaminen-producerende glomus caroticum-tumoren beschreven.

Chemodectomen kunnen ontstaan op alle plaatsen waar zich paraganglioncellen…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Afd. Heelkunde: B.H.P.Elsman, assistent-geneeskundige; prof.dr.

Th.J.M.V.van Vroonhoven, chirurg.

Afd. Radiodiagnostiek: prof.dr.W.P.Th.M.Mali, radiodiagnost.

Contact prof.dr.Th.J.M.V.van Vroonhoven

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties