Een man met een hoofdtrauma

Wat is de diagnose?
Dennis R. Buis
K. Mariam Slot
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4689
Abstract

Casus

Een 42-jarige man werd op de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) gezien nadat hij tijdens het voetballen door een knie van een medespeler op de linkerzijde van het hoofd was geraakt. Direct na het trauma was er een kortdurende episode van bewustzijnsdaling. Op de SEH was patiënt geagiteerd, maar hemodynamisch stabiel. Hij was gedesoriënteerd in tijd, plaats en persoon, maar lokaliseerde vlot op een supra-orbitale pijnprikkel. Patiënt had taalstoornissen en ernstige hoofdpijn. Er was geen evident uitwendig letsel aan het hoofd, noch was er een indeuking te zien, die zou kunnen passen bij een impressiefractuur van de schedel. Bij een…

Auteursinformatie

Neurochirurgisch Centrum Amsterdam, locatie AMC, Amsterdam.

Dr.mr. D.R. Buis, neurochirurg.

Neurochirurgisch Centrum Amsterdam, locatie VUmc, Amsterdam.

Drs. K.M. Slot, aios neurochirurgie.

Contact dr.mr. D.R. Buis (d.r.buis@amc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 18 april 2012

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties